Anden funktionsnedsættelse

Vi tilbyder også undervisning og vejledning til personer, som ikke er repræsenteret i ovenstående målgruppe-inddelinger.

Har personen vanskeligheder og udfordringer i dagligdagen, og vil personen have mulighed for at kunne omgå eller begrænse virkningen af vanskelighederne, så kan vi muligvis hjælpe med undervisning og vejledning.

Undervisningen vil typisk tage udgangspunkt i, at deltageren lærer at forstå sine vanskeligheder og dernæst lærer at kompensere for vanskelighederne (ved hjælp af metoder, strategier og hjælpemidler), så virkningen af vanskeligheder begrænses.

Alle er velkomne til at ansøge om undervisning/vejledning eller ringe til KVUs koordinator for at høre, om vi kan tilbyde undervisning eller vejledning i forhold til en specifik problemstilling.

I de tilfælde hvor det er relevant, er der mulighed for tæt samarbejde med Hjerneværket om arbejdsmarksrettede indsatser.

Klik her for at henvise en borger med anden funktionsnedsættelse til KVU forløb


Målgrupper og indsatser

Ordblind + Anden funktions-nedsættelse

Vi hjælper hver enkelt deltager med at blive bedre til at læse og skrive ved hjælp af IT.

Sammen finder vi en løsning, der passer særlig godt til deltageren.

Vi kan f.eks. arbejde med:
- Oplæsning af breve på papir eller fra E-Boks
- Oplæsning af tekst fra internet, Facebook, mail, sms mv.
- Tale til tekst – Computeren, mobilen eller IPad‘en skriver det, deltageren siger
- Lydbøger

Undervisningen finder sted hos os på CKUV.

 

Du kan læse mere om vores tilbud i vores folder: 

Læs og skriv med IT

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Undervisning og vejledning med fokus på, at deltageren tilegner sig en større forståelse af egne vanskeligheder og herefter lærer hensigtsmæssige strategier og handlemåder, der kan kompensere for vanskelighederne i dagligdagen (under uddannelse, i jobbet, i fritiden).

Mundhuleopererede

Vi tilbyder udredning af den enkelte deltagers specifikke udtalevanskeligheder, der er opstået efter strålebehandling af og/eller operation i mundhulen.

Med afsæt i denne udredning vurderes deltagerens behov for vejledning og undervisning. Undervisningen tilrettelægges individuelt med fokus på, hvorledes deltagerens kommunikation støttes og talen bedst kompenseres.

Der er mulighed for et tværfagligt samarbejde med psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut, hvis dette vurderes relevant i forhold til den enkelte.

Undervisningen finder sted hos os på CKUV.

Øvrige tale/ sprogvanskeligheder

Udredning af den enkeltes tale/sprogforstyrrelse. Undervisning og vejledning tilrettelægges på baggrund af denne udredning.

Eneundervisning hos os på CKUV.

Øvrige målgrupper

Individuelt tilrettelagt undervisning / vejledning med afsæt i teknologiske hjælpemidler, hvor målet er at afhjælpe eller begrænse virkningen af deltagerens vanskeligheder.

Individuelt tilrettelagt undervisning / vejledning med målet om at afhjælpe eller begrænse virkningen af deltagerens vanskeligheder.