Tiltagende neurologiske lidelser

KVU tilbyder en række indsatser til voksne med tiltagende kognitive- eller sproglige/kommunikative vanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, ALS, sklerose, demens og forstadier til demens (MCI). Derudover tilbyder KVU vejledning til pårørende, fagpersoner og evt. arbejdsplads. I de tilfælde hvor det er relevant, er der mulighed for tæt samarbejde med Hjerneværket om arbejdsmarksrettede indsatser.

Derudover samarbejder vi med demenskonsulenter, kommunens lokale sundhedscenter og RAV (Rådgivnings- og aktivitetstilbud Vendsyssel), Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD) om de enkelte indsatser.

Klik her for at henvise en borger med tiltagende neurologiske lidelser til KVU forløb

Målgrupper og indsatser

Demens

Formålet med undervisningen er at kompensere for- og forhale en forudsigelig funktionsnedsættelse begrundet i sygdommen, så deltageren kan fastholde en god livskvalitet.

Undervisningen er velstruktureret og er tilpasset til individuelle hensyn med fokus på:
- At finde strategier og hjælpemidler til at støtte hukommelse og sprog.
- At holde almindelige daglige funktioner ved lige med hjernegymnastik, hukommelsestræning, læse- og skrivetræning samt kommunikation i en social sammenhæng.

I holdundervisningen arbejder vi desuden med erindringer og livshistorie, behandler aktuelle emner i samfundet, synger, tager på ekskursioner og får fælles kulturelle indtryk.

Undervisningen tilbydes primært som holdundervisning.

 

Hvis du vil vide mere om vores tilbud:

Hold hjernen igang (Folder)

Hold hjernen igang (Film)

Vi tilbyder vejledning til pårørende og fagpersoner i forhold til alternativ understøttende kommunikation.

Undervisning til den ramte tilbydes i særlige tilfælde (personer med progressiv afasi mv.).

Afdækning af relevante hjælpemidler og Apps, der kan kompensere for kognitive funktionsnedsættelser såsom hukommelse, opmærksomhed, opfattelse af rum og retning, problemløsning og overblik.

Undervisning og vejledning i implementering af hjælpemidler og brugen af kompenserende Apps og tilbehør til pc, tablet og mobiltelefoner mm.

Holdundervisning eller eneundervisning hos os på CKUV eller i deltagerens eget hjem.

Mild kognitiv svækkelse (MCI)

 Vi tilbyder undervisning og vejledning til personer med Mild kognitiv svækkelse (MCI). MCI kan være et forstadie til demens.  

Formålet med undervisningen og vejledningen er at kompensere for deltagerens funktionsnedsættelse, så deltageren kan fastholde en god livskvalitet.

Undervisningen er velstruktureret og er tilpasset til individuelle hensyn med fokus på:

  • At finde strategier og hjælpemidler til at støtte kognitive funktioner som hukommelse, opmærksomhed, overblik, planlægning, initiativ, orienteringsevne, sprog mv.
  • At blive inspireret til at holde almindelige daglige funktioner ved lige med hjernegymnastik, hukommelsestræning, læse- og skrivetræning samt kommunikation i en social sammenhæng.

Holdundervisning eller eneundervisning hos os på CKUV eller i deltagerens eget hjem. 

 

Du kan læse mere om vores tilbud i vores folder:

Undervisning og vejledning til personer med MCI

Afdækning af relevante hjælpemidler og Apps, der kan kompensere for kognitive funktionsnedsættelser såsom hukommelse, opmærksomhed, overblik, planlægning, initiativ og orienteringsevne.

Undervisning og vejledning i implementering af hjælpemidler og brugen af kompenserende Apps og tilbehør til pc, tablet og mobiltelefoner mm.

Holdundervisning eller eneundervisning hos os på CKUV eller i deltagerens eget hjem.

Parkinsons sygdom

Undervisning og vejledning hvor formålet er, at deltageren:
- Tilegner sig en større forståelse af egne kognitive vanskeligheder
- Inspireres til at holde sig i gang gennem kognitive opgaver i dagligdagen,
- Tilegne sig redskaber og strategier så man har de bedste muligheder for at opretholde et aktivt hverdagsliv.

Der er fokus på, at deltageren lærer at kompensere for sine kognitive vanskeligheder, f.eks. ift. brug af kalender, mobil eller tablet til at kompensere for vanskeligheder med overblik og struktur.

I holdundervisningen er der desuden stort fokus på erfaringsudveksling om livet med Parkinsons sygdom.

Undervisningen tilbydes primært som holdundervisning.

Udredning af den enkeltes tale- og/eller stemmevanskeligheder. Undervisningstilbuddet tilrettelægges på baggrund af denne udredning.

Formålet med undervisningen og vejledningen er, at deltageren tilegner sig hensigtsmæssige kompenserende strategier, der giver deltageren de bedst mulige forudsætninger for at anvende sin tale/stemme i dagligdagen.

Undervisningen tilbydes enten som holdundervisning eller eneundervisning på baggrund af en individuel vurdering.

Afdækning af relevante hjælpemidler og Apps, der kan kompensere for:
- Kognitive funktionsnedsættelser såsom hukommelse, opmærksomhed, opfattelse af rum og retning, problemløsning og overblik.
- Fysiske funktionsnedsættelser - såsom motoriske vanskeligheder der gør, at man har svært ved at anvende pc, tablet og mobiltelefoner mm.

Undervisning og vejledning i brugen af kompenserende Apps og tilbehør til pc, tablet og mobiltelefoner mm.

Holdundervisning eller eneundervisning hos os på CKUV eller i deltagerens eget hjem.

ALS

Udredning af den enkeltes talevanskeligheder. Undervisning og vejledning tilrettelægges på baggrund af denne udredning og deltagerens individuelle behov.

Der ydes vejledning til pårørende og hjælpere.

Talepædagogiske indsatser kombineres ofte med indsatser inden for IT & Kommunikation.

Afdækning af relevante hjælpemidler og Apps, der kan kompensere for:
- Fysiske funktionsnedsættelser – såsom motoriske vanskeligheder der gør, at man har svært ved at anvende pc, tablet og mobiltelefoner mm.

Alternativ betjening af computer:
- Alternativ mus og tastatur
- Kontaktstyring
- Hovedstyring
- Øjenstyring

Undervisning i brugen af bevilgede hjælpemidler tilrettelægges med udgangspunkt i deltagerens dagligdag, forudsætninger og behov.

Pårørende og hjælperne inddrages ligeledes i undervisningen, hvor der for eksempel undervises og vejledes i brugen af udstyret og i kommunikation ved nedsat eller manglende tale. Der vil gennem hele sygdomsforløbet ske en løbende opfølgning og tilpasning af hjælpemidlerne, som behovet for hjælp ændrer sig.

Der samarbejdes med ISHD under hele forløbet.

Undervisningen foregår i eget hjem eller hos os på CKUV.

Sklerose

Undervisning og vejledning hvor formålet er, at deltageren:
- Tilegner sig en større forståelse af egne kognitive vanskeligheder
- Inspireres til at holde sig i gang gennem kognitive opgaver i dagligdagen,
- Tilegne sig redskaber og strategier så man har de bedste muligheder for at opretholde et aktivt hverdagsliv.

Der er fokus på, at deltageren lærer at kompensere for sine kognitive vanskeligheder, f.eks. ift. brug af kalender, mobil eller tablet til at kompensere for vanskeligheder med overblik og struktur.

Undervisningen tilbydes primært som eneundervisning.

Udredning af den enkeltes tale- og/eller stemmevanskeligheder. Undervisningstilbuddet tilrettelægges på baggrund af denne udredning.

Formålet med undervisningen og vejledningen er, at deltageren tilegner sig hensigtsmæssige kompenserende strategier, der giver deltageren de bedst mulige forudsætninger for at anvende sin tale/stemme i dagligdagen.

Undervisningen tilbydes enten som holdundervisning eller eneundervisning på baggrund af en individuel vurdering.

Afdækning af relevante hjælpemidler og Apps, der kan kompensere for:
- Kognitive funktionsnedsættelser såsom hukommelse, opmærksomhed, opfattelse af rum og retning, problemløsning og overblik.
- Fysiske funktionsnedsættelser - såsom motoriske vanskeligheder der gør, at man har svært ved at anvende pc, tablet og mobiltelefoner mm.

Undervisning og vejledning i brugen af kompenserende Apps og tilbehør til pc, tablet og mobiltelefoner mm.

Holdundervisning eller eneundervisning hos os på CKUV eller i deltagerens eget hjem.