Undervisning og vejledning hos KVU

Hos KVU tilbyder vi undervisning og vejledning til dig, der ønsker at blive bedre til at kunne håndtere dine vanskeligheder.
Det overordnede formål er, at du kan have en aktiv hverdag (både på jobbet og i fritiden), hvor dine vanskeligheder fylder mindst muligt.

Nedenfor kan du læse mere om vores tilbud og ansøge om undervisning eller vejledning hos os:

Vi tilbyder undervisning og vejledning til dig, der har en funktionsnedsættelse, som begrænser dig i din hverdag. Samtidig er det en forudsætning for at kunne modtage undervisning og vejledning hos os:

 • At du er motiveret og aktivt deltagende.
 • At vi sammen kan udarbejde mål for undervisningen og vejledningen, der kan begrænse dit handicap.
 • At målene er realistiske og kan opnås inden for en tidsbegrænset periode. 
 • At der løbende sker en udvikling i arbejdet med dine mål gennem forløbet.

Mange af de personer, der modtager undervisning og vejledning hos os har en diagnose eller vanskeligheder beslægtet til en diagnose. Man kan altså godt modtage et tilbud hos os uden en diagnose, men man skal opleve at være begrænset af en funktionsnedsættelse. Vi tilbyder blandt andet undervisning og vejledning til personer der har vanskeligheder beslægtet med- eller som følge af:

 • Tiltagende vanskeligheder
  Parkinsons sygdom, ALS, Sklerose, demens og Mild kognitiv svækkelse (MCI), der kan være et forstadie til demens.
 • Erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse og pårørende til personer med erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse
 • Stemme- og stammevanskeligheder
 • Tale- og udtalevanskeligheder
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse (ADHD og autismespektrumforstyrrelse)
 • Ordblind sammen med anden funktionsnedsættelse 

Vi tilbyder undervisning og vejledning til personer bosiddende i Hjørring Kommune og andre kommuner i Vendsyssel. Vil du vide mere om muligheden for et undervisningstilbud til personer udenfor Hjørring Kommune, er du velkommen til at kontakte os.

Vores undervisning og vejledning tilrettelægges individuelt i forhold til den enkelte deltagers kompetencer og potentialer med konkrete mål for, hvad deltageren skal lære.

I tæt samarbejde mellem deltager og lærer udarbejdes der en undervisningsplan for forløbet. 

Nogle forløb tilbydes på hold og andre som eneundervisnings- og vejledningsforløb.

Hos os tilbydes undervisning og vejledning, der er rettet mod:

 • Kognitiv undervisning og vejledning, hvor deltageren bliver klogere på sine styrker og vanskeligheder for bedst muligt at kunne lære at kompensere for vanskelighederne i dagligdagen.
  Det kan f.eks. være en person:
  • Der bliver diagnosticeret med autisme i en sen alder og gerne vil lære at forstå sig selv i forhold til sin diagnose.
  • Har følger efter en hjerneskade eller hjernerystelse og ønsker genoptræning i forhold til sine vanskeligheder.
  • Er pårørende til en person med hjerneskade eller hjernerystelse og har brug for vejledning i forhold til den nye situation.
  • Har fået demens eller Parkinsons sygdom og ønsker at kunne omgå sine vanskeligheder og holde sig så aktiv og deltagende som muligt i dagligdagen.
 • Talepædagogisk undervisning og vejledning, hvor deltagerens vanskeligheder kan afhjælpes hos en af vores talepædagoger.
  Det kan f.eks. være en person, der stammer, har fået stemmevanskeligheder, har fået tale- eller sproglige vanskeligheder efter hjerneskade eller Parkinsons sygdom mv.

 • IT & Kommunikation, hvor deltageren lærer at bruge IT som et hjælpemiddel, så følgerne af funktionsnedsættelsen omgås eller begrænses.

Al undervisning og vejledning er gratis. 

Befordring

Hvis du har et kørselsbehov og ikke selv kan komme til og fra undervisningen på egen hånd, kan du søge om befordring.

Vi holder til på Elsagervej 25 i Hjørring. Her finder størstedelen af vores undervisning også sted. 

Eneundervisnings- og vejledningsforløb kan finde sted i deltagerens eget hjem, når det vurderes mest hensigtsmæssigt. 

Undervisning af deltagere fra andre kommuner finder typisk sted i hjemkommunen enten i deltagerens eget hjem eller i lokaler anvist af hjemkommunen.

Vores undervisere har en baggrund som lærere, pædagoger eller ergoterapeut med efterfølgende
videreuddannelse. Underviserne har hver især forskellige områder, som de har en særlig stor faglig viden indenfor. Det betyder, at alle forløb varetages af undervisere, der er erfarne og kompetente på området.

Nedenfor kan du læse mere om vores undervisning og vejledning til forskellige målgrupper:

Om vores afdeling (KVU):

 KVU folder

Erhvervet hjerneskade:

Genoptræning af hjernen

Kursus til pårørende

Hjernerystelse og mistanke om hjernerystelse:

Når hjernen er blevet rystet

Informationsmateriale om genoptræning efter hjernerystelse

Demens:

Hold hjernen igang (Film)

Hold hjernen igang (Folder)

Mild kognitiv svækkelse (MCI):

 Undervisning og vejledning til personer med MCI

Ordblindhed sammen med anden funktionsnedsættelse:

Læs og skriv med IT

Du ansøger i bunden af siden ved at klikke på "Her kan du ansøge om kompenserende undervisning og vejledning" og udfylde blanketten.

Ansøgningen udfyldes digitalt og kan også udfyldes og sendes, hvis du ikke har Nem-Id. 

Du er altid velkommen til at kontakte KVUs koordinator Mikkel Vest Stephansen på mobil nr: 41 22 59 18, hvis du har spørgsmål til, om KVU kan tilbyde undervisning eller vejledning til dig, eller hvis du bare vil vide mere om KVUs tilbud.

Ved at klikke på linket nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KVUs undervisere og ledelse, som du ligeledes er meget velkommen til at kontakte.

Klik her for at gå til fanen Personale

Send ansøgning til KVU

Bor eller opholder du dig i Hjørring Kommune, har du fri henvendelsesret til KVUs indsatser.
Det betyder, at hvis du ønsker et forløb på KVU er velkommen til at sende os en ansøgning.
Alle fagpersoner har ligeledes mulighed for at henvise en borger til KVU. Dette gøres via fanen "For professionelle".

Her kan du ansøge om kompenserende undervisning og vejledning