Erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse samt pårørende

Når man får en hjerneskade eller har følger efter hjernerystelse, kan der være mange ting i hverdagen, der ændrer sig, og mange får brug for hjælp til at takle de nye udfordringer i dagligdagen.

På KVU tilbyder vi en række indsatser til voksne med erhvervet hjerneskade, følger efter hjernerystelse eller andre erhvervede kognitive- eller sproglige/kommunikative vanskeligheder. Indsatserne tilbydes efter Lov om specialundervisning for voksne (LSV) eller evt. Lov om aktiv beskæftigelse (LAB).

Vi tilrettelægger hver enkelt indsats individuelt i forhold til den enkelte deltagers behov, og vi koordinerer deltagerens tilbud i tæt samarbejde med øvrige indsatser. Det kan f.eks. være i samarbejde med arbejdsafklaring i Hjerneværket, hjerneskadekoordinator, Træningsenheden ved kommunens Sundhedscenter, kommunens Jobcenter, deltagerens arbejdsplads, bostøtte, plejepersonale mv. På den måde sikrer vi, at hver enkelt deltager oplever sammenhæng i sin genoptræning, så deltageren har de bedste forudsætninger for at kunne prioritere genoptræningen.

Vi prioriterer faglighed og kvalitet højt. Ved kompleks erhvervet hjerneskade og ved svære følger efter hjernerystelse inddrager vi en specialist i neuropsykologi i forhold til sparring og tilrettelæggelse af de enkelte indsatser.

Klik her for at henvise en borger med erhvervet hjerneskade og/eller PCS til KVU forløb

 

Målgrupper og indsatser

Erhvervet hjerneskade

Vi tilbyder genoptræning af de kognitive funktioner til personer med erhvervet hjerneskade.

Der vil være fokus på afdækning af vanskeligheder samt undervisning og vejledning, hvor formålet er, at deltageren kan komme til at leve et aktivt og indholdsrigt liv med de ændrede livsvilkår efter hjerneskaden.

Gennem forløbet genoptræner deltageren nogle af sine gamle kompetencer og lærer nye strategier og handlemuligheder, der kompenserer for følgerne efter hjerneskaden.

Forløbet tilrettelægges individuelt efter deltagerens behov og forudsætninger på hold eller som eneundervisning. Forløbet tilrettelægges desuden i tæt sammenhæng med relevant arbejdsafklaring i Hjerneværket, når det er aktuelt.

 

Du kan læse mere om vores tilbud i vores folder:

Genoptræning af hjernen

En erhvervet hjerneskade kan medføre problemer med at tale, forstå, læse og skrive for den ramte.

Afasi (Når sproget er gået i stykker)
Der tilbydes undervisning og vejledning indenfor tale- og sprogvanskeligheder til personer med afasi som følge af apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade.

På baggrund af en individuel udredning af den enkeltes vanskeligheder, etableres et individuelt tilrettelagt forløb, hvor undervisningen tager afsæt i de specifikke tale- og sproglige vanskeligheder. Undervisningen kan enten foregå som eneundervisning eller på et mindre hold.

Målet med undervisningen er at:
- Udvikle evnen til at kommunikere
- Afhjælpe de sproglige vanskeligheder
- Tilegne sig alternative kompenserende kommunikationsstrategier/hjælpemidler i det omfang, det er relevant.

Dysartri (Motoriske talevanskeligheder)
Der tilbydes undervisning og vejledning til personer med dysartri som følge af apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade.

På baggrund af en individuel udredning af den enkeltes vanskeligheder, etableres et individuelt tilrettelagt forløb, hvor undervisningen tager afsæt i de specifikke talevanskeligheder. Undervisningen kan enten foregå som eneundervisning eller på et mindre hold.

Målet med undervisningen er at:
- Bedre taletydeligheden
- Udvikle evnen til at kommunikere
- Tilegne sig alternative kompenserende kommunikationsstrategier/hjælpemidler i det omfang, det er relevant.

Vejledning
De talepædagogiske indsatser ift. dysartri og afasi kan også omfatte vejledning til pårørende og fagpersoner.

Finde hjælpemidler og Apps, der kan kompensere for:
- Kognitive funktionsnedsættelser. Såsom hukommelse, opmærksomhed, opfattelse af rum og retning, problemløsning og overblik
- Fysiske funktionsnedsættelser såsom motoriske vanskeligheder der gør, at man har svært ved at anvende pc, tablet og mobiltelefoner mm.

Undervisning og vejledning i brugen af kompenserende Apps og tilbehør til pc, tablet og mobiltelefoner mm.

Holdundervisning eller eneundervisning hos os på CKUV eller i deltagerens eget hjem

Følger efter erhvervet hjerneskade påvirker ikke kun livet for den ramte. Det er også vanskeligt for de pårørende, når livet ikke længere er som planlagt og ønsket.

Vi tilbyder undervisning og vejledning til pårørende til personer med erhvervet hjerneskade. Her får pårørende ny viden om- og nye indsigter i, hvordan det er at leve et liv som pårørende til et hjerneskadet familiemedlem.

Vi arbejder blandt andet med:
- Hvad det vil sige at erhverve sig en hjerneskade
- Hvordan hjernen fungerer og hvilke følger en hjerneskade kan føre med sig
- Hvordan det er at være pårørende
- Følelser hos den pårørende fx. sorg og frustration
- At skabe et forståelsesrum, hvor den pårørende bliver set, hørt og respekteret
- Ændrede rollefordelinger

I holdundervisningen kan den pårørende få sat ord på sine tanker og blive en del af et netværk af ligesindede, som man kan trække på og dele sine oplevelser med.

Undervisningen og vejledning tilbydes som holdundervisning eller som individuelle samtaler med vores undervisere.

 

Du kan læse mere om vores tilbud i vores folder: 

Kursus til pårørende

Vi tilbyder undervisning og vejledning til fagpersoner, så de er bedst muligt klædt på til arbejdet med målgruppen.

Undervisningen og vejledning kan tilrettelægges som generelle oplæg om specifikke temaer ift. erhvervet hjerneskade og følger efter erhvervet hjerneskade eller som vejledning med udgangspunkt i konkrete borgersager.

For en person med følger efter erhvervet hjerneskade kan det være svært at vende tilbage til sit gamle arbejde igen uden inkluderende tiltag.

Vi tilbyder vejledning til arbejdspladsen, om hvordan arbejdspladsen bedst muligt støtter op for at medvirke til en vellykket tilbagevenden til arbejdspladsen for den ramte.

Hjernerystelse (PCS) inkl. mistanke om hjernerystelse

Vi tilbyder undervisning og vejledning, der tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov og situation.

I undervisningen arbejder vi blandt andet med:
- Viden om hjernerystelse
- Energiforvaltning - få mest mulig ud af den energi, du har til rådighed, ved hjælp af struktur, hvile og pauser
- Skjulte følger efter skaden
- Opmærksomhed og hukommelsesstrategier
- Intro til hjælpemidler - lys, lyd og skærm
- De svære følelser - sorg og krise
- Triggere – hvad kan få dig op i det røde felt
- Praktiske opgaver med udgangspunkt i din hverdag

Undervisningen og vejledningen tilbydes som eneundervisning eller som undervisning på hold.

 

Du kan læse mere om vores tilbud i vores folder og informationsmateriale: 

Når hjernen er blevet rystet

Informationsmateriale om genoptræning efter hjernerystelse

Udredning af den enkeltes kommunikative vanskeligheder. Undervisning og vejledning tilrettelægges på baggrund af denne udredning.

Finde hjælpemidler og Apps, der kan kompensere for:
- Kognitive funktionsnedsættelser såsom hukommelse, opmærksomhed, opfattelse af rum og retning, problemløsning og overblik

Undervisning og vejledning i brugen af kompenserende Apps og tilbehør til pc, tablet og mobiltelefoner mm.

Holdundervisning eller eneundervisning hos os på CKUV eller i deltagerens eget hjem.

Følger efter hjernerystelse påvirker ikke kun livet for den ramte. Det er også vanskeligt for de pårørende, når livet ikke længere er som planlagt og ønsket.

Vi tilbyder undervisning og vejledning til pårørende til personer følger efter hjernerystelse, hvor pårørende får ny viden om- og nye indsigter i, hvordan det er at leve et liv som pårørende til et familiemedlem med følger efter hjernerystelse.

Vi arbejder blandt andet med:
- Hvad det vil sige at have følger efter hjernerystelse og hvilke følger det kan føre med sig
- Hvordan det er at være pårørende
- Følelser hos den pårørende fx. sorg og frustration
- At skabe et forståelsesrum, hvor den pårørende bliver set, hørt og respekteret
- Ændrede rollefordelinger

Undervisningen og vejledning tilbydes som holdundervisning eller som samtaler med vores undervisere.

Vi tilbyder undervisning og vejledning til fagpersoner, så de er bedst muligt klædt på til arbejdet med målgruppen.

Undervisningen og vejledning kan tilrettelægges som generelle oplæg om specifikke temaer ift. følger efter hjernerystelse eller som vejledning ift. konkrete borgersager.

For en person med følger efter hjernerystelse kan det være svært at vende tilbage til sit gamle arbejde igen uden inkluderende tiltag.

Vi tilbyder vejledning til arbejdspladsen, om hvordan arbejdspladsen bedst muligt støtter op for at medvirke til en vellykket tilbagevenden til arbejdspladsen for den ramte.

Mild kognitiv svækkelse (MCI)

Du kan læse mere om vores tilbud til personer med MCI under fanen: "Tiltagende neurologiske lidelser".