Videoer

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

På CKU Vendsyssel kan du tage en STU, hvis du ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. En STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. STU’en er ikke kompetencegivende til optagelse på anden uddannelse og erhverv i sig selv. Til gengæld er det en uddannelse, som bygger bro til voksenlivet. Når du er færdig med en STU, vil du have udviklet dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du bedre er i stand til at klare dig selv

IT-fag på CKU Vendsyssel

På CKU Vendsyssel er der altid undervisning på din klasse. Men i det omfang du er interesseret i det, tilbyder vi også mange forskellige kompetencefag: Denne video viser lidt om vores IT-fag hvor vi underviser i IT, Esport, Kreativ programmering, Robotprogrammering og CS/Spilprogrammering. Her lærer du blandt andet arbejde med Scratch, Python, C#, Unity 3D, TinkerCad, 3D printer og meget mere.

Botræning/bopraktik på CKU Vendsyssel

Som en del af STU'en er ADL (Almindelig daglig levevis) integreret i undervisningen på skolen. Derudover får alle elever tilbudt en bopraktik i skolens lejlighed af en til to ugers varighed. Her får eleven et indblik i hvordan det er at bo selv. Målet er at den enkelte elev får en fornemmelse af, hvad eleven kan og hvad der evt. skal arbejdes med inden de flytter hjemmefra. Bopraktikken afsluttes med en rapport der dokumenterer hvad den unge har brug for af evt. støtte i sit fremtidige botilbud.

Pratik på CKU Vendsyssel

På STU uddannelsen på CKU Vendsyssel indgår praktikkerne som en central del, fordi de er med at gøre den unge klar til et fremtidigt arbejdsliv.
Praktikforløbet tilrettelægges individuelt og i et samarbejde med den unge og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere med henblik på at nå virkelige resultater.
Praktikkerne foregår både internt på skolen, på beskyttede arbejdspladser og på almindelige arbejdspladser.