Forsikringsforhold

CKU Vendsyssel har ikke en forsikring, der dækker person- eller tingskade (elevernes egne ting).

Alle elever anbefales derfor at tegne en privat heltids ulykkesforsikring og en indboforsikring.

Elever, der i løbet af uddannelsen deltager i interne eller eksterne praktikker, er dog forsikret, da de er omfattet af Statens erstatningsordning, jf. Bek. nr. 1753 af 23.12.16, § 14.