Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

På CKU Vendsyssel (CKUV) kan du tage en STU, hvis du ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

En STU er en tre-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 

STU’en er en uddannelse, som bygger bro til voksenlivet. Den er ikke kompetencegivende til optagelse på anden uddannelse og erhverv i sig selv. 

Når du er færdig med en STU, vil du have udviklet dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du bedre er i stand til at klare dig selv.

I løbet af STU-forløbet vil du også blive afklaret med, hvilken vej, der vil være den rigtige vej for dig i forhold til uddannelse eller job.

Se vores video om STU uddannelsen

Hvordan bliver jeg optaget på en STU?

Det er ikke alle, som kan blive optaget på en STU. Man er ikke i målgruppe til en STU, hvis man kan tage en anden ungdomsuddannelse – eksempelvis også en EGU (erhvervsgrunduddannelse) eller en KUU (kombineret ungdomsuddannelse).

Du skal tale med din ungdomsuddannelsesvejleder (UU-vejleder) om, hvorvidt du er i målgruppe til en STU. Det skal typisk behandles på et særligt udvalg i din hjemkommune

Det er din UU-vejleder, der indstiller til en STU.

Min uddannelsesplan

Når du starter på en STU, skal der udarbejdes en uddannelsesplan. Af den skal det fremgå, hvad du og skolen skal arbejde med i løbet af de tre år uddannelsen varer.
Uddannelsesplanen skal beskrive målene for den undervisning, du skal have, og den praktik du skal i. Desuden skal den også beskrive, hvad du skal lære ift. det at bo-selv
Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem din UU-vejleder, din kontaktperson på skolen og dig selv (og evt. dine forældre, hvis du er under 18 år).

Uddannelsens indhold og varighed

Når du starter på en STU, skal der udarbejdes en uddannelsesplan. Af den skal det fremgå, hvad du og skolen skal arbejde med i løbet af de tre år uddannelsen varer.

Uddannelsesplanen skal beskrive målene for den undervisning, du skal have, og den praktik du skal i. Desuden skal den også beskrive, hvad du skal lære ift. det at bo selv.

Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem din UU-vejleder, din kontaktperson på skolen og dig selv (og evt. dine forældre, hvis du er under 18 år).

Hvordan er det at gå på STU’en på CKU Vendsyssel?

På CKUV lægger vi stor vægt på et godt ungemiljø og det fællesskab, som du bliver en del af, når du går på vores STU.

Vi har mange fag, du kan vælge imellem – boglige-, kreative-, praktiske-, bevægelses- og IT-fag. Vi har fag til mange forskellige interesser.

Skolen har et stort netværk af virksomheder, som vi samarbejder med, når der skal laves praktikforløb. På CKUV er du i gode hænder, uanset om du begynder i en praktik på vores egen skole eller ude i en virksomhed.

Mit kompetencepapir

Der er ikke eksamener i STU. Dog kan du vælge at gå til prøve i FVU (forberedende voksenundervisning) i dansk eller matematik, da vi tilbyder denne undervisning på CKUV.

Ved afslutningen af uddannelsen får du et kompetencepapir, der blandt andet beskriver dine opnåede kompetencer i løbet af din tid her på skolen og dine ønsker efter uddannelsen.