Hvordan bliver jeg optaget på en STU?

Det er ikke alle, som kan blive optaget på en STU. Man er ikke i målgruppe til en STU, hvis man kan tage en anden ungdomsuddannelse – eksempelvis også en EGU (erhvervsgrunduddannelse) eller en KUU (kombineret ungdomsuddannelse).

Du skal tale med din ungdomsuddannelsesvejleder (UU-vejleder) om, hvorvidt du er i målgruppe til en STU. Det skal typisk behandles på et særligt udvalg i din hjemkommune

Det er din UU-vejleder, der indstiller til en STU.