Uddannelsens indhold og varighed

Når du starter på en STU, skal der udarbejdes en uddannelsesplan. Af den skal det fremgå, hvad du og skolen skal arbejde med i løbet af de tre år uddannelsen varer.

Uddannelsesplanen skal beskrive målene for den undervisning, du skal have, og den praktik du skal i. Desuden skal den også beskrive, hvad du skal lære ift. det at bo selv.

Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem din UU-vejleder, din kontaktperson på skolen og dig selv (og evt. dine forældre, hvis du er under 18 år).