Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Formålet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap.

Undervisningen skal forbedre dine funktionelle færdigheder samt fremme din personlige udvikling og kvalifikationer. Det er vigtigt, at den særligt tilrettelagte undervisning varetages af professionelle undervisere, der er specialister i de enkelte målgrupper.

Kvalificerede medarbejdere:

Størstedelen af vore medarbejdere på STU´en er læreruddannede med efteruddannelse i specialpædagogik, neuropsykologi og neuropædagogik. De øvrige medarbejdere har ligeledes en efteruddannelse i neuropsykologi og neuropædagogik, eller er i færd med at tage den.

Det brænder vi for:

Vores opgave her på CKU Vendsyssel er at lave STU uddannelser og yde specialpædagogisk støtte – det brænder vi for.
Da vores unge ofte har behov for service fra flere kommunale områder, samarbejder vi meget gerne på tværs af sektorerne og bidrager til at lette andres opgaveløsning. Vi afklarer f.eks. de unges niveau i forhold til at kunne bo selv, og vi afklarer den unges kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet gennem praktikforløb

 

Den forberedende voksenuddannelse (FVU)

FVU er en del af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

Vi er godkendt som udbyder af forberedende voksenundervisning (FVU). Vi udbyder FVU til eleverne på vores STU. Som elev hos får du papir på dine kompetencer.