Projekter

Vi deltager ofte i tværfaglige udviklingsprojekter.

Dem kan du læse mere om her:

Bryd Isolationen
  • Over en treårig periode er det lykkedes os sammen med blandt andre Psykiatrien i Nordjyllands Amt og SIND at skabe et fjernundervisningsmiljø for knap 180 sindslidende fordelt på 21 institutioner
  • Formålet med Bryd Isolationen er at give sindslidende mulighed for at deltage i informationssamfundet
  • Via e-mail, online konferencer og hjemmesider er det lykkedes en stor del af deltagerne at genskabe kontakt til venner og familie, samt at påbegynde eller fortsætte en uddannelse

Du kan læse mere på projektets hjemmeside

Adgangforalle.dk
  • Vi har givet mere end 45.000 læsesvage borgere et sæt online læsebriller
  • Sammen med Aalborg Universitet, Efaktum Aps og Teknologicentret for Handicappede i Nordjyllands Amt har vi udviklet talende internet, hvor Danmarks skønsmæssigt 800.000 læsesvage borgere - gratis - kan få en vilkårlig tekst læst højt ved hjælp af syntetisk tale
  • Det seneste år er det blevet til mere end 1,3 millioner oplæste tekster

 

Du kan læse mere på hjemmesiden