Rådgivning og vejledning

En del af KVU's opgave er at rådgive, vejlede og udrede.

Råd og vejledning til enkeltpersoner

Er du handicappet eller pårørende til en handicappet, er der sikkert mange spørgsmål, der trænger sig på.

Vi deltager gerne i samtale pr. telefon eller møde, hvis du har behov for det.

Som handicappet kan du have brug for råd og vejledning om eksempelvis:

 • Uddannelsesforhold i relation til dine ønsker for fremtiden
 • Jobmuligheder i relation til dit handicap
 • Forskellige former for kommunikationshjælpemidler
 • Kompensation for læse-/skrivevanskeligheder
 • Pædagogiske afdækninger
 • Forskellige former for støtteordninger

I de tilfælde, hvor vi ikke selv har den fornødne viden til at rådgive og vejlede, henviser vi naturligvis til relevante institutioner eller fagpersoner.

Råd og vejledning til professionelle

Her på CKU Vendsyssel samarbejder vi med mange forskellige institutioner og fagpersoner.

Vi vejleder efter behov og tilbyder kurser for mindre såvel som større personalegrupper, i bofællesskaber og på værksteder.

Råd og vejledning om

 • Kommunikation - hvordan kommunikeres der bedst med meget kommunikationssvage brugere i et bofællesskab?
 • Kompenserende hjælpemidler - hvordan kan vi via tekniske hjælpemidler opveje for manglende læsefærdigheder eller evne til at tale?
 • Specialpædagogiske metoder i relation til forskellige handicapgrupper - hvordan indrettes det bedste miljø for dig med ADHD eller Aspergers Syndrom?
 • Opfølgninger på PAS-undersøgelser, læseundersøgelser og sprogundersøgelser
 • Uddannelse, job og beskæftigelse - hvilke muligheder findes der og hvilke hensyn skal der tages, når du skal i uddannelse eller beskæftigelse?