IT-undervisning

IT-undervisningen henvender sig til dig, der har været ude for en ulykke, til dig, der har haft en blodprop eller en hjerneblødning, samt til dig, der har en fremadskridende lidelse som fx ALS, sclerose mv.

Målet med undervisningen er at afhjælpe dine sproglige, motoriske og/eller kognitive vanskeligheder.

IT-undervisningen starter med en udredning af dine vanskeligheder, hvor vi tester og tilretter de IT-baserede hjælpemidler, der vil kunne afhjælpe dine vanskeligheder.

I den forbindelse yder vi gerne hjælp til at lave en ansøgning til kommunen eller et teknologicenter om at få bevilget udstyr/kompenserende hjælpemidler, såfremt du har brug for det.

I forbindelse med undervisningen er der mulighed for, at du kan få undervisning i eget hjem, hvis det vurderes nødvendigt.

Læs vores folder om kommunikations- og IT undervisning:

Test og udredning af IT-hjælpemidler

Vi tilbyder at undersøge, om IT kan afhjælpe din funktionsnedsættelse.

Har du kommunikationsvanskeligheder, kan det være svært at styre computeren. I en række tilfælde kan IT afhjælpe dine kommunikationsvanskeligheder, hvis de for eksempel skyldes:

  • Læse-skrive problemer
  • Ordblindhed
  • Erhvervet hjerneskade
  • Fremadskridende lidelser
  • Motoriske vanskeligheder

Kognitive vanskeligheder, som også kan afhjælpes ved hjælp  af IT, gælder for eksempel:

  • Problemer med at strukturere hverdagen
  • Udfordringer omkring at huske aftaler
  • Problemer med at finde vej

Økonomi

Indgår råd, vejledning, test og udredning, som en naturlig og integreret del af et kompenserende undervisningsforløb, er vores ydelse gratis.

Er råd og vejledning, test og udredning mv. derimod en selvstændigt rekvireret ydelse, opkræver vi betaling for opgaven.