Afasi – talepædagogisk undervisning

En hjerneskade kan få sproget til at gå i stykker; populært sagt.

Hvis man har sproglige vanskeligheder i forbindelse med en erhvervet hjerneskade kan en talepædagog, på baggrund af en vurdering, tilrettelægge den rigtige indsats inden for undervisning, vejledning og rådgivning.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger og tilbydes som eneundervisning og/eller som gruppeundervisning. Undervisningsforløbets længde varierer afhængig af behovet. 

Undervisningen tilbydes i eget hjem i tilfælde af, at den afasiramte ikke er i stand til at modtage undervisning på CKU Vendsyssel

Er der behov for kørsel til undervisningen, er denne gratis.

Læs vores folder Afasiundervisning her.