Klub HjerneVærket

Klub HjerneVærket tilbyder afklaring af borgere med erhvervet hjerneskade i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Vi har et tæt samarbejde med sagsbehandlere, bostøtter, trænende terapeuter og forløbskoordinatorer omkring den enkelte borger. Borgere fra Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt kommune har efter accept fra hjemkommunen mulighed for at benytte tilbuddet.

Henvisning til Klub HjerneVærket foregår gennem borgers hjemkommune.

Klub HjerneVærket er en integreret del CKUV’s samlede aktiviteter med arbejdspladser opdelt i 4 teams:

• Køkken og bageri
• Kontor
• Kreativt værksted
• Pedel og service

I de 4 teams er der ansat personale med bred faglig viden.
Arbejdsopgaverne, der løses i de enkelte teams, bidrager til CKUV’s samlede drift og produktion. Ved arbejdet i de enkelte teams er der mulighed for at blive afprøvet i forskellige arbejdsfunktioner.

Som udgangspunkt er borgerne tilknyttet 1 team. Det er muligt at skifte team i forløbet eller være tilknyttet flere teams samtidig.

Ved opstarten i Klub HjerneVærket bliver ressourcer og skånehensyn afdækket sammen med borgeren og sagsbehandler. Der vil løbende under forløbet blive aftalt opfølgningsmøder efter aftale med sagsbehandler.

Klub HjerneVærket udarbejder skriftlig dokumentation, som er målrettet det enkelte afklarings- og udviklingsforløb. Den skriftlige dokumentation vil altid blive gennemgået sammen med borgeren, inden det udleveres til sagsbehandler.

For yderligere information kontakt venligst ergoterapeut Lise Chemnitz på tlf: 4193 7509

Læs vores pjece: Klub hjerneværket