KVU - Kompenserende voksenundervisning

Vi tilbyder undervisning og rådgivning med henblik på at kompensere for de vanskeligheder, der følger med en funktionsnedsættelse.

Målet er at øge de deltagende borgeres muligheder for indflydelse på eget livsforløb og deltagelse i samfundet.

KVU har til huse på Elsagervej 25D i Hjørring.

Download og læs mere om KVU i folderen her:

Læs mere om KVU her: