Om CKU Vendsyssel

CKU Vendsyssels kerneopgave er i et ligeværdigt samarbejde gennem undervisning og vejledning at etablere muligheden for læring og selvindsigt, således at personer med særlige udfordringer tilegner sig kompetencer til at leve et så selvstændigt liv som muligt.


CKU Vendsyssel består af tre afdelinger, der har specialiseret sig i undervisning, vejledning og rådgivning samt arbejdsmarkedsafklaring.

Du kan kort læse om afdelingerne herunder, samt downloade yderligere information.

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:

Vi tilbyder en tre-årig uddannelse til unge med særlige behov, der ikke kan bruge det ordinære uddannelsessystem.

STU-uddannelsen er en blanding af undervisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder.

STU-uddannelsen har til huse på Elsagervej 25 i Hjørring.

Læs mere om STU her:

KVU - Kompenserende voksenundervisning

Vi tilbyder undervisning og rådgivning med henblik på at kompensere for de vanskeligheder, der følger med en funktionsnedsættelse.

Målet er at øge de deltagende borgeres muligheder for indflydelse på eget livsforløb og deltagelse i samfundet.

KVU har til huse på Elsagervej 25D i Hjørring.

Download og læs mere om KVU i folderen her:

Læs mere om KVU her:

HV - HjerneVærket:

Vi tilbyder borgere med erhvervet hjerneskade en målrettet jobafklaring og mulighed for at rehabilitere sig i beskæftigelse.

HjerneVærket har til huse på Elsagervej 25 i Hjørring.

Læs mere om HjerneVærket her: