Om CKU Vendsyssel

CKU Vendsyssel har specialiseret sig i undervisning, vejledning og rådgivning samt arbejdsmarkedsafklaring.

CKU Vendsyssel består af 3 afdelinger. 
Du kan kort læse om afdelingerne herunder, samt downloade yderligere information.

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:

Vi tilbyder en treårig uddannelse til unge med særlige behov, der ikke kan bruge det ordinære uddannelsessystem.

STU-uddannelsen er en blanding af undervisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder.

STU-uddannelsen har til huse på Elsagervej 25 i Hjørring.

Læs mere om STU her:

KVU - Kompenserende voksenundervisning

Vi tilbyder undervisning og rådgivning med henblik på at kompensere for de vanskeligheder, der følger med en funktionsnedsættelse.

Målet er at øge de deltagende borgeres muligheder for indflydelse på eget livsforløb og deltagelse i samfundet.

KVU har til huse på Elsagervej 25D i Hjørring.

Download og læs mere om KVU i folderen her:

Læs mere om KVU her:

KHV - Klub HjerneVærket:

Vi tilbyder borgere med erhvervet hjerneskade en målrettet jobafklaring og mulighed for at rehabilitere sig i beskæftigelse.

Klub HjerneVærket har til huse på Elsagervej 25D i Hjørring.

Læs mere om KHV her: