Mission, vision og værdier

Vi vil give unge og voksne kompetencer, som de kan anvende i deres fremtidige liv, det være sig arbejdsliv, studieliv og det daglige liv.

Vision
Vi vil

  • levere ydelser af høj faglig kvalitet til vores borgere med udgangspunkt i den enkeltes behov og mål
  • løbende udvikle og tilpasse vores ydelser i takt med, at rammer og ydre krav ændres.
  • bidrage til fælles løsninger og indgå i samarbejde i relation til vores opgaver og vores målgrupper.

Værdier

  • Respekt.
  • Den enkelte uanset forudsætninger har et udviklingspotentiale.
  • Faglighed.
  • Samarbejde.
  • Arbejdsglæde.
  • Tillid.