Forsikring

Forsikringsforhold for STU-elever

CKUV har ikke en forsikring, der dækker person- eller tingskade (elevernes egne ting), mens de går på STU.

Alle unge på STU anbefales derfor at tegne en privat heltidsdækkende fritids-/ulykkesforsikring og en indboforsikring.

Elever der i løbet af uddannelsen deltager i interne eller eksterne praktikker er dog forsikret, da de er omfattet af Statens erstatningsordning, jf. Bek. nr. 1753 af 23.12.16, § 14.